Endodontisk kirurgi: Apikoektomi #35 (20) med cystaborttagning och Bond Apatite®

Frisk 32-årig man med en cysta som inte har löst sig efter 5 månaders endodontisk behandling. Han upplever då och då smärta och obehag. Roten av #35 (20) avlägsnades, med en återfyllning av rotkanalen med MTA. Cystaenukleering bekräftades med histopatologisk undersökning. skelettben fylldes med Bond Apatite® (0,5 cc).

God läkning observerades 6 månader efter operation utan kliniska symtom. Endast två dagar av smärta och mindre svullnad rapporterades efter operationen. Under operationen observerade vi hur fint Bond Apatite ® fyllde skelettben observerades 6 månader efter operationsdefekt, och hur traditionella augmentationstekniker (bovint skelettben , membran, stift etc.) tar längre tid och är svårare att använda.

Lämna ett svar

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.