fbpx

Peri-radikulär cystabehandling med bifasiskt kalciumsulfat

Av Dr Yaniv Mayer

Periapikal lesion och resorption påvisas runt tand #23 (#11). Tanden genomgick upprepad rotbehandling av endodontist och antibiotikakurer utan förbättringar.

Lämna ett svar

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.